Filmska banka

  Marijan Srienc

  Gluma u filmovima:

1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)
kao Sušnik
1985 - Orkestar jedne mladosti