Filmska banka

  Moreno de Bartolli

  Gluma u filmovima:

1985 - Otac na službenom putu