Filmska banka

  Josip Petričić

  Gluma u filmovima:

1951 - Bakonja fra Brne
1955 - Devojka i hrast
1961 - Carevo novo ruho