Filmska banka

  Marija Taborska

  Gluma u filmovima:

1948 - Sofka