Filmska banka

  Anton Marti

  Gluma u filmovima:

1962 - Da li je umro dobar čovjek?
1962 - Naš avto (Naša kola)