Filmska banka

  Sreten Mokrović

  Gluma u filmovima:

1979 - Daj što daš
1995 - Noć za slušanje
1996 - Putovanje tamnom polutkom
kao policajac
1999 - Četverored
kao Franta Podolnik