Filmska banka

  Urška Hlebec

  Gluma u filmovima:

1989 - Donator
1991 - Đuka Begović
1994 - Morana
kao Vesna