Filmska banka

  Mira Stupica

  Gluma u filmovima:

1951 - Bakonja fra Brne
1953 - Bila sam jača
1953 - Jara gospoda (Skorojevići)
kao Ančka
1954 - Stojan Mutikaša
1955 - Hanka
1956 - U mreži
1957 - Mali čovek
1960 - Dan četrnaesti
1964 - Muški izlet
1964 - Narodni poslanik
1966 - Pre rata
kao Sarka
1966 - Roj
1967 - Palma među palmama
1968 - Delije
1968 - Sunce tuđeg neba
1969 - Krvava bajka
1969 - Neka daleka svjetlost
1971 - Doručak sa đavolom
1972 - Kako umreti
1972 - Zvezde su oči ratnika
1973 - Samrtno proleće
1982 - Sablazan
kao Miloševa majka

Biografija:
Filmska, pozorišna i TV-glumica, rodila se u Gnjilanima 17.8.1923. Supruga Bojana Stupice, sestra Bore Todorovića. Već kao učenica beogradske Trgovačke akademije glumi u školskim predstavama. Najvažniju ulogu u njenoj karijeri ima stupanje u Jugoslovensko dramsko pozorište i susret sa B. Stupicom koji ima presudan uticaj na sazrevanje njenog glumačkog talenta. Tokom duge karijere ostvarila je brojne antologijske uloge, posebno u delima Shawa, Brechta, Držića, Marinkovića, Pirandella i Kohouta, što joj je donelo brojne nagrade i priznanja (među ostalim i Sedmojulsku nagradu SR Srbije). Filmsku karijeru je započela u filmu Bakonja fra Brne (1951) F. Hanžekovića. Glavne likove glumila je i u filmovima Jara gospodara (1953), U mreži (1956) B. Stupice, Bila sam jača (1953) G. Gavrina, Stojan Mutikaša (1954) F. Hanžekovića, Delije (1968) M. Popovića, Krvava bajka (1969) T. Jankovića, Doručak sa đavolom (1971) M. Antića i Kako umreti (1972) M. Stamenkovića. Niz uloga odigrala je i na televiziji, gde je posebno zapažena kao Kika Bibić u TV-seriji Bukvar.