Filmska banka

  Risto Šiškov

  Gluma u filmovima:

1967 - Kuda posle kiše
1967 - Makedonska krvava svadba
1968 - Planina gneva
1969 - Republika u plamenu