Filmska banka

  Ljuba Arsova

  Gluma u filmovima:

1952 - Frosina