Filmska banka

  Stevo Vujatović

  Gluma u filmovima:

1953 - Opštinsko dete
1961 - Carevo novo ruho
1969 - Događaj