Filmska banka

  Veronika Drolc

  Gluma u filmovima:

2000 - You''re Free. Decide (Slobodan si. Odluči)
kao Ana