Filmska banka

  Marjan Hlastec

  Gluma u filmovima:

1962 - Naš avto (Naša kola)
kao pumpadžija
1967 - Grajski biki
1985 - Odbojnik (Butnskala)
kao Stojinc