Filmska banka

  Lučka Drolc-Uršič

  Gluma u filmovima:

1971 - Na klancu
kao Frančka mlađa
1982 - Deseti brat
kao kućna pomoćnica