Filmska banka

  Branka Persolja

  Gluma u filmovima:

1982 - Učna leta izumitelja Polža (Đačke godine izumitelja Polža)
kao Beba