Filmska banka

  Milica Radaković

  Gluma u filmovima:

1961 - Izbiračica
1983 - Veliki transport
1986 - Špadijer - jedan život
1992 - Jevreji dolaze