Filmska banka

  Petar Banićević

  Gluma u filmovima:

1963 - Čovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1967 - Bomba u deset i deset
1973 - Sutjeska
1976 - Vojnikova ljubav
1980 - Snovi, život, smrt Filipa Filipovića
1982 - 13. jul
1982 - Živeti kao sav normalan svet
1989 - Najbolji
1993 - Tri karte za Holivud