Filmska banka

  Manja Golec

  Gluma u filmovima:

1961 - Igre na skelama
1962 - Da li je umro dobar čovjek?
1962 - Naš avto (Naša kola)
kao frizerka
1963 - Operacija Ticijan