Filmska banka

  Duša Počkaj

  Gluma u filmovima:

1953 - Jara gospoda (Skorojevići)
1961 - Ples v dežju
1962 - Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
kao Hedvika
1964 - Zarota (Zavera)
1966 - Amandus
kao prvi prosjak
1966 - Štićenik
1967 - Grajski biki
1969 - Divlji anđeli
1969 - Sedmina
1973 - Cvetje v jeseni (Jesenje cveće)
kao Luca Skalar