Filmska banka

  Nikola Čobanović

  Gluma u filmovima:

1963 - Dani
kao skitnica
1966 - Povratak
1967 - Grajski biki