Filmska banka

  Olga Jančevecka

  Gluma u filmovima:

1967 - Jutro
1968 - Podne