Filmska banka

  Janez Rohaček

  Gluma u filmovima:

1967 - Grajski biki
1968 - Sarajevski atentat
1982 - Boj na poziralniku (Borba sa vrtačom)
kao Osojnik
1982 - Deseti brat
kao seljak Matevž
1985 - Naš človek (Naš čovek)