Filmska banka

  Jože Zupan

  Gluma u filmovima:

1961 - Ples v dežju
1962 - Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
kao sveštenik
1965 - Istim putem se ne vraćaj
1965 - Lucija
kao Podlogar
1966 - Amandus
kao Matevž
1967 - Grajski biki
1968 - Lelejska gora
1969 - Nizvodno od Sunca
1970 - Crveno klasje
1970 - Sa druge strane
1973 - Pastirci (Čobančići)
kao Matija

Biografija:
Glumac, rodio se u Ljubljani 25.8.1909. umro u Ljubljani 13.11.1980. Do 1947. bio je bankovni službenik i glumac-amater. Nakon audicije postaje član Slovenskega narodnog gledališča u Ljubljani, gde ostaje do penzije. Nakon uloge u filmu Na svojoj zemlji (1948) F. Štiglica, odigrao je više od 50 karakternih uloga u domaćim i koprodukcijskim filmovima. Njegova najbolja ostvarenja su u filmovima Toga lijepog dana (1962) F. Štiglica, Lucija (1965) F. Kosmača i Istim putem se ne vraćaj (1965) J. Babiča. Od 1928. saradnik je Radio-Ljubljane, a kasnije glumi i na televiziji. Bio je poznat i kao interpretator poezije.