Filmska banka

  Zdenka Heršak

  Gluma u filmovima:

1969 - Događaj
1973 - Kužiš stari moj
1974 - Deps
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
1975 - Seljačka buna 1573
1980 - Luda kuća
1981 - Gosti iz Galaksije