Filmska banka

  Zvonimir Črnko

  Gluma u filmovima:

1970 - Hranjenik
1975 - Seljačka buna 1573
1977 - Akcija "Stadion"
1979 - Čovjek koga treba ubiti
1980 - Izgubljeni zavičaj
1982 - Kiklop