Filmska banka

  Gordana Kosanović

  Gluma u filmovima:

1976 - Čuvar plaže u zimskom periodu
1976 - Vrhovi Zelengore
1979 - Osvajanje slobode
1979 - Usijanje
1981 - Piknik u Topoli