Filmska banka

  Alain Noury

  Gluma u filmovima:

1976 - Vrhovi Zelengore
1981 - Sezona mira u Parizu
1984 - Opasni trag
1986 - Lepota poroka
kao turista
1986 - Protestni album
1989 - Iskušavanje đavola