Filmska banka

  Dušanka Ristić

  Gluma u filmovima:

1981 - Krizno razdoblje