Filmska banka

  Joži Prepeluh

  Gluma u filmovima:

1981 - Krizno razdoblje