Filmska banka

  Svi domaći filmovi:

  Snimljeni godine:

1948
Na svoji zemlji
Besmrtna mladost
Život je naš
Sofka

Spisak filmova iz 1940-tih godina.