Filmska banka

  Lida Braniš

  Montaža filmova:

1953 - Sinji galeb
1955 - Milioni na otoku
1960 - Deveti krug
1961 - Potraga za zmajem
1961 - Sudar na paralelama
1965 - Lucija
1966 - Sedmi kontinent
1967 - Breza
1968 - Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata
1970 - Jedanaesta zapovijed
1970 - Lisice
1971 - Mirisi, zlato i tamjan
1972 - Vuk samotnjak
1973 - Kužiš stari moj
1974 - Kapetan Mikula Mali
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja