Filmska banka

  Zora Branković

  Montaža filmova:

1957 - Vratiću se
1959 - Noći i jutra
1964 - Dobra kob
1964 - Narodni poslanik
1966 - Konjuh planinom
1966 - Sretni umiru dvaput
1968 - Opatica i komesar
1969 - Moja strana sveta
1971 - 19 djevojaka i mornar
1982 - Miris dunja