Filmska banka

  Bojana Subota

  Montaža filmova:

1966 - Vreme ljubavi
1967 - Pošalji čoveka u pola dva
1968 - Kad golubovi polete
1970 - Lilika
1981 - Šesta brzina
1982 - Idemo dalje
1985 - Orkestar jedne mladosti
1990 - Sveto mesto