Filmska banka

  Miodrag Petrović

  Montaža filmova:

1971 - Doručak sa đavolom
1978 - Dvoboj za južnu prugu