Filmska banka

  Milanka Nanović

  Montaža filmova:

1952 - Frosina
1953 - Ciganka
1955 - Šolaja
1958 - Tri koraka u prazno
1964 - Na mesto građanine pokorni