Filmska banka

  Jože Privšek

  Muzika za filmove:

1967 - Na papirnatih avionih
1967 - Zgodba ki je ni (Priča koje nema)
1969 - Sedmina
1970 - Oksigen
1971 - Na klancu
1979 - Čovjek koga treba ubiti