Filmska banka

  Urania film, Zagreb

  Produkcija filmova:

1988 - Život sa stricem
1989 - Hamburg-Altona
1990 - Stela
1991 - Priča iz Hrvatske
1992 - Luka