Filmska banka

  FRZ, Beograd

  Produkcija filmova:

1967 - Buđenje pacova
1967 - Nemirni
1967 - Nož
1967 - Koraci kroz maglu
1967 - Hasanaginica
1967 - Divlje senke
1967 - Kad budem mrtav i beo
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1968 - U raskoraku
1968 - Pusti snovi
1968 - Brat doktora Homera
1968 - Operacija "Beograd"
1968 - Sarajevski atentat
1969 - Kad čuješ zvona
1969 - Vreme bez rata
1969 - Zaseda
1969 - Krvava bajka
1969 - Silom otac
1969 - Ubistvo na podmukao i svirep način i iz niskih pobuda
1983 - Šećerna vodica (Zuckerwasser)