Filmska banka

  Filmski studio, Titograd

  Produkcija filmova:

1967 - Palma među palmama
1968 - Lelejska gora
1969 - Sramno leto
1969 - Nizvodno od Sunca
1973 - Svadba
1974 - Derviš i smrt
1976 - Vrhovi Zelengore
1977 - Beštije
1979 - Čovjek koga treba ubiti