Filmska banka

  FRZ, Skoplje

  Produkcija filmova:

1969 - Vreme bez rata