Filmska banka

  Žarko Dragojević

  Režija u filmovima:

1988 - Kuća pored pruge
1991 - Noć u kući moje majke
Scenario