Filmska banka

  Gojko Šipovac

  Režija u filmovima:

1966 - Sretni umiru dvaput
1968 - Opatica i komesar