Filmska banka

  Jože Pogačnik

  Režija u filmovima:

1967 - Grajski biki
1985 - Naš človek (Naš čovek)
1989 - Kavarna Astoria (Kafana Astorija)