Filmska banka

  Alojz Majetić

  Scenario za filmove:

1968 - Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata