Filmska banka

  Ratko Đurović

  Scenario za filmove:

1955 - Lažni car
1956 - Zle pare
1958 - Četiri kilometra na sat
1959 - Campo Mamula
1963 - Kozara
1966 - Pogled u zjenicu sunca
1969 - Bitka na Neretvi
1972 - Prvi splitski odred
1974 - Crveni udar
1979 - Čovjek koga treba ubiti
1982 - 13. jul