Filmska banka

  Obrad Gluščević

  Scenario za filmove:

1964 - Lito vilovito
1965 - Čovik od svita
1968 - Goli čovik
1972 - Vuk samotnjak
1974 - Kapetan Mikula Mali
Režija