Filmska banka

  Džemo Ćesović

  Scenografija za filmove:

1966 - Sretni umiru dvaput