Filmska banka

  Rudolf Kovač

  Scenografija za filmove:

1966 - Sedmi kontinent