Filmska banka

  Branko Hundić

  Scenografija za filmove:

1962 - Prekobrojna
1964 - Nikoletina Bursać
1966 - Sedmi kontinent
1967 - Crne ptice