Filmska banka

  Jovan Radić

  Scenografija za filmove:

1967 - Nož
1975 - Pavle Pavlović